Newsletter EKB: Veselé Vianoce a šťastný Nový rok 2014!

Veselé Vianoce a Šťastný Nový rok 2014 Vám praje

tím Európskeho kontaktného bodu.


Prvá uzávierka 1. marca 2014

  1. Spomienkové projekty - opatrenie 1.1 - priority roku 2014 sú; 100 rokov od vypuknutia 1. svetovej vojny, 10 rokov od rozšírenia EÚ, 25 rokov od nežnej revolúcie.
  2. Partnerské mestá - opatrenie 2.1
  3. Siete partnerských miest - opatrenie 2.2
  4. Projekty občianskej spoločnosti - opatrenie 2.3

 

Brožúra: Európa pre občanov 2007 - 2013, Úspešné slovenské projekty

Ako inšpiráciu do nového programového obdobia EKB pre Vás vydala brožúru Úspešné slovenské projekty alebo Slovak Best Practices, ktorá prináša 19 najúspešnejších projektov v slovenčine a angličtine.

 

Prieskum: Potrebujeme Európsky dom pre občiansku spoločnosť?

Európska komisia dňa 18. 12. zverejnila na svojej webstránke prieskum pre jednotlivcov ale i pre organizácie občianskej spoločnosti o tom, ako vnímajú súčasné iniciatívy na poli rozvoja občianskej spoločnosti a ako by chceli participovať vo vzťahu k európskym záležitostiam.

 

Fotky a záznam: Diskusia o občianstve s Filipom Vagáčom a Dušanom Chrenekom

Na webstránkach EKB môžte vidieť fotografie z verejnej diskusie na tému Európsky rok občanov 2013 a oplatí sa ešte voliť? . Záznam z diskusie môžete videť v archíve TV Bratislava.

 

Výsledky výzvy "Môžu ryby lietať?"

18. 12. o 19:00 v Bratislave vyhlásila Nadácia PROVIDA výsledky grantového programu podporujúceho spoločensky prospešné podnikateľské aktivity slovenských organizácií a jednotlivcov pod názvom "Môžu ryby lietať?"

 

Štatistiky programu Európa pre občanov 2007 - 2013

195 podporených projektov zo Slovenska, 4 376 651 EUR aj to sú čísla, ktoré sa dočítate na webstránke EKB.