Newsletter EKB č. 13/2013

Vážení kolegovia, milí priatelia!

už zajtra čaká EKB veľký deň! Organizujeme pre Vás totiž mikulášsku diskusiu s Filipom Vagáčom a Dušanom Chrenekom na tému občianstvo. Diskusiou bude sprevádzať šéfredaktorka TV Bratislava, Ľubica Pilzová.

Tešíme sa na Vás

tím Európskeho kontaktného bodu.

 


6. 12. - MIKULÁŠSKA DISKUSIA s Filipom Vagáčom a Dušanom Chrenekom na tému "Európsky rok občanov 2013 a oplatí sa ešte voliť?"

10:00 - 13:30, KC Dunaj, Nedbalová 3 (4. poschodie), Bratislava

Už zajtra sa uskutoční diskusia s Filipom Vagáčom a Dušanom Chrenekom na tohtoročnú tému občianstvo a to v priestoroch KC Dunaj na Nedbalovej ulici č. 3  (4. poschodie) v Bratislave. Všetci ste srdečne vítaní. Diskusia je verejná. Pozvánku ako i viac informácií nájdete tu.

VÝSLEDKY SEPTEMBROVEJ VÝZVY - Akcia 1, Opatrenie 1.1 a Opatrenie 1.2

4. 12. 2013 boli oficiálne zverejnené výsledky septembrového kola opatrenia 1.1 a opatrenia 1.2. V opatrení 1.1 týkajúceho sa podpory podujatí partnerských miest bolo podporených 15 slovenských projektov zo 133 a v opatrení 1.2 týkajúceho sa sietí mezi partnerskými mestami boli podporené 2 slovenské projetky z celkového počtu 18. Úspešným grantistom gratulujeme! Výsledky je možn nájsť aj na webstránke EACEA.

 

BRATISLAVČANIA MôŽU HLASOVAŤ o tom, kam by mohli smerovať verejné financie

Ak ste bratislavčan, máte možnosť do 9. 12. 2013 do polnoci dať svoj hlas projektu, ktorý tak dostane šancu byť financovaný z rozpočtu mesta. Hlasovať môžte na stránke mesta Bratislavy. Do hlasovania bolo vybraných 28 projektov s odhadovaným krytím na úrovni 163-tisíc eur. Aj týmto spôsobom sa majú bratislavčania možnosť zapojiť do rozhodovania o ich meste. Viac informácií nájdete tu.

 

PROGRAM KULTÚRNE DEDIČSTVO (Nórsky finančný mechanizmus)

V decembri budú vypísané dve výzvy 1) na obnovu, ochranu a rekonštrukciu kultúrnych pamiatok (len pamiatky už zapísané v zozname kultúrnych pamiatok Slovenska) alebo 2) kultúrneho dedičstva sprístupneného verejnosti (hrady, opevnenia, mestské kaštiele). Tieto nájdete na webstránke programu v priebehu mesiaca decembra 2013.

V rámci nich bude prerozdelených medzi úspešných uchádzačov 5 miliónov eur, ktoré boli vyčlenené na základe podpisu medzinárodnej dohody o financovaní programu Európskeho kultúrneho dedičstva financovaného z Finančného mechanizmu EHP na roky 2009 - 2014.

Takmer všetky teto projekty sa dajú vhodne doplniť projektom z programu EpO, konkrétne z Akcie 1, Opatrenie 1.1  Spomienkové projekty.

 

DEŇ ĽUDSKÝCH PRÁV - 10. 12.

Bol vyhlásený Valným zhromaždením OSN v roku 1950 ako pripomienka prijatia Všeobecnej deklarácie ľudských práv z roku 1948. Slúži ako oslava ľudských práv, ale rovnako v tento deň poukazujeme na prípady ich porušovania. Viac tu.

Tento deň je tiež dňom ododvzdávania Nobelovej ceny za mier v Oslo v Nórsku. Tohto roku bude Nobelová cena za mier odovzdaná organizácii OPCW za jej rozsiahle úsilie pri likvidácii chemických zbraní ako reakcia na udalosti v Sírii. EÚ je najväším finančným podporovateľom organizácie.

 

6. 12. - NÁRODNÁ KONFERENCIA pri príležitosti Medzinárodného dňa ľudských práv

9:30 - 11:00, hotel Bôrik v Bratislave

Sa uskutoní formou diskusie medzi ministrom zahraničných vecí a európskych záležitostí SR a predsedu Rady vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť, Miroslavom Lajčákom a predsedom Výboru Národnej rady Slovenskej republiky pre ľudské práva a národnostné menšiny, Rudolfom Chmeľom. Viac informácií nájdete tu.