Newsletter EKB na december 2013

Vážení kolegovia, milí priatelia!

v utorok, 19. 11. bol schválený nový Európa pre občanov 2014 - 2020, preto k nemu vydávame tlačovú správu. Zároveň upriamujeme vašu pozornosť na decembrovú uzávierku žiadostí o prevádzkové granty a na diskusiu s Filipom Vagačom a Dušanom Chrenekom na tému občianstvo.

Do skorého videnia

tím Európskeho kontaktného bodu.

 


 

TLAČOVÁ SPRÁVA: Nový Európa pre občanov 2014 -2020 bol schválený!

Nový program Európa pre občanov 2014 - 2020 bol v utorok, 19. 12. 2013, schválený Európskym parlamentom. Do platnosti by mal vstúpiť od 1. 1. 2014, devtedy ho musia odsúhlasiť ešte parlamenty Nemecka, Veľkej Británie a Českej republiky. Tlačovú správu nájdete tu. Podobu pracovného programu pre rok 2014 môžete nájsť na www.europapreobčanov.sk.

 

3. 12. - KONZULTÁCIE k štrukturálnej podpore pre roky 2014 - 2017 z programu EpO

10:00 - 14:00h, kancelária Európskeho kontaktného bodu, Nám. SNP 12 v Bratislave (budova NOC)

Európsky kontaktný bod pozýva všetky neziskové organizácie pôsobiace v oblasti občianskej spoločnosti alebo výskumu verejnej politiky (právne existujúce viac ako 4 roky) na konzultačné sedenie o prevádzkových/štrukturálnych grantoch pre roky 2014 - 2017 z programu Európa pre občanov 2014 - 2020. Registrujte sa na office@europapreobcanov.sk!!!Deadline na podanie žadosti o prevádzkový/štrukturálny grant je 20. 12. 2013, do 12:00 hodiny.

 

6. 12. - MIKULÁŠSKA DIKUSIA s Filipom Vagačom a Dušanom Chrenekom na tému "Európsky rok občanov 2013 a oplatí sa ešte voliť?"

10:00 - 13:30, KC Dunaj, Nedbalová 3 (4. poschodie), Bratislava

Stále sa môžete hlásiť na verejnú diskusiu s Filipom Vagačom a Dušanom Chrenekom na tohtoročnú tému občianstvo, ktorá sa uskutoční na Mikuláša. Registrovať sa môžte na office@europapreobcanov.sk a to do 5. 12. 2013. Viac informácií nájdete tu.

 

PUBLIKÁCIA: Európa pre občanov a Európsky rok občanov 2013 je na svete!

Európsky kontaktný bod aj v roku 2013 vydal brožúru o svojich aktivitách cez rok a o súčasnom tématickom roku - Európsky rok občanov 2013. V brožúre okrem iného nájdete rozhovor s Filpom Vagačom. Brožúru v PDF formáte nájdete tu.