Newsletter EKB na november 2013

Vážení kolegovia, milí priatelia!

s prichádzajúcou zimou sa v Európskom kontaktnom bode roztrhlo vrece s novinkami. V októbri okrem nového sedemročného programu "Európa pre občanov 2014-2020" uzrel svetlo sveta i oficiálny pracovný program Európa pre občanov pre rok 2014. Hneď na to bola 11. novembra vypísaná výzva pre štrukturálnu podporu/prevádzkové granty pre organizácie s európskou pôsobnosťou. A 6. decembra o 10h si Vás dovoľujeme pozvať na verejnú diskusiu s Filipom Vagačom a Dušanom Chrenekom na tému "Európsky rok občanov 2013 a oplatí sa ísť ešte voliť?"

Na stretnutie s Vami sa teší :)

tím Európskeho kontaktného bodu.

 


 

1. Verejná diskusia S Filipom Vagačom a Dušanom Chrenekom na tému "Európsky rok občanov 2013 a oplatí sa ešte voliť?"

Európsky kontaktný bod Slovensko Vás pozýva na verejnú diskusiu "Európsky rok občanov 2013 a oplatí sa ešte voliť?" s Filipom Vagáčom, splnomocnencom vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti a Dušanom Chrenekom, vedúcim zastúpenia Európskej komisie na Slovensku. Moderátorkou diskusie bude Ľubica Pilzová, redaktorka TV Bratislava. Diskusia sa uskutoční 6.12.2013 v KC Dunaj (Nedbalová 3, 4. poschodie) o 10h. Registrovať sa môžte na office@europapreobcanov.sk a to do 5. 12. 2013. Viac informácií nájdete tu.

 

2. Výzva na predkladanie žiadostí na prevádzkové granty/štrukturálnu podporu 2014-2017 - Program Európa pre občanov (2014-2020)

Cieľom výzvy je podporiť organizácie s európskou pôsobnosťou, ktoré prostredníctvom svojich každodenných a pravidelných aktivít prispievajú k napĺňaniu cieľov programu "Európa pre občanov 2014 - 2020", ktorými sú 1/ zvyšovanie povedomia o spoločnej európskej pamäti (akcia 1) alebo 2/ posilňovanie demokratickej a občianskej participácie (akcia 2).

Uzávierka na predkladanie žiadostí je 20. decembra 2013, do 12:00 hodiny bruselského času. Žiadosti musia byť podané výlučne elektronickyVýsledky budú zverejnené na jar 2014 na http://eacea.ec.europa.eu/citizenship/funding/2014/index_en.php

 

3. Nový pracovný program Európa pre občanov pre rok 2014 bol prijatý!

31. októbra 2013 Európska Komisia prijala nový pracovný program "Európa pre občanov" pre rok 2014: http://ec.europa.eu/dgs/communication/contracts-and-grants/annual_work_programme/index_en. htm

Prioritnými témami v roku 2O14 budú:

  • 100 rokov od vypuknutia 1.svetovej vojny
  • 25 rokov od pádu Berlínskeho múru
  • 10 rokov od rozšírenia Európskej únie o štáty strednej a východnej Európy
  • voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občianov na demokratickom živote EÚ
  • prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ

Tieto témy sú pre program v roku 2014 prioritné, nie však exkluzívne. Odporúčame brať ich do úvahy pri stavaní projektov, a to v súvislosti so slovenskými reáliami.
Viac o novom pracovnom programe sa dočítate na aktualizovaných stránkach www.europapreobcanov.sk.

 

4. Seminár Kreatívna Európa

Seminár k novej generácii európskych komunitárnych programov pre podporu kultúry 2014 - 2020 organizovaný Kultúrnym kontaktným bodom. Európska komisia pripravuje novú generáciu podporných programov Média a Kultúra pod spoločnou hlavičkou Kreatívna Európa. Cieľom programu je zvýšiť rast a pracovné miesta v sektore kultúry a kreatívnych priemyslov, podporiť umelecké aktivity, spoločnosti a organizácie v kultúre.

Účasť na seminári je bezplatná a uskutoční sa: 
  • 21.november o 10h v Bratislave (Ventúrska 12) a
  • 28. novembra o 10h v  Košiciach (Kukučínova 2).

 

5. Dni filantropie (18.-27.11.2013)

Dni filantropie (18.-27.11.2013) sa začínajú Večerom filantropie (18.11.) a vyvrcholia Dňom filantropie (27.11.). V rámci Večera filantropie bude predstavené, ako možu filantropicky konať aj celkom nemajetní ľudia - bezdomovci. Hudobne ich podporia zahraniční diplomati v Bratislave.  Naopak, Deň filantropie priblíži možnosti, ako môžu filantropiu podporovať mediá, firmy resp. podnikatelia, ale aj bežní jednotllivci, vrátane študentov. Do 15. novembra 2013 sú prijímame prihlášky do

 

6. Odstúpil splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti

V utorok, 29. 10. 2013, svoj odchod oznámil Filip Vagač - splnomocnenec vlády pre rozvoj občianskej spoločnosti a to na konferencii mimovládnych organizácií s názvom  "Obavy a očakávania".

Úrad splnomocnenca pre rozvoj občianskej spoločnosti bol založený pred dvoma rokmi vládou Ivety Radičovej. Ako uviedol Vagáč pre denník SME Dôvody sú jednak osobné, pretože som dostal ponuku do zahraničia. Jednak sa týkajú aj toho, akým spôsobom sa mnohé veci riešili a ktoré kroky dostali červenú.“