Newsletter EKB na október 2013

Vážení kolegovia, milí priatelia!

máme tu október a s ním prvé informácie o novom programe Európa pre občanov 2014 - 2020. Nasledujúce dva mesiace budú presýtené aktivizmom. Už v pondelok 21. 10. sa v Žiline uskutoční posledný z bezplatných seminárov určených pre miestnych aktivistov "Aktívny občan - základ európskej demokracie".  V novembri nás čakajú prvé zo série volieb, kde máme ako občania právo zapojiť sa do vecí verejných. Ďalej pre Vás pripravujeme verejnú diskusiu na tému spolupráce občanov a orgánov EÚ.

Jeseň plnú aktivít praje

Európsky kontaktný bod

 


 

1. Workshop Aktívny občan - základ uróspkej demokracie

Európsky kontaktný bod Slovensko Vás pozýva na celodenný seminár (od 9:30 do 16:45h) "Aktívny občan - základ európskej demokracie" a to 21. 10. 2013 do Žiliny (horná sála Stanice Žilina-Zárečie, kultúrny uzol). Registráciiu je možné vykonať na email office@europapreobcanov.sk a to do 17. 10. 2013. Počet účasťníkov je limitovaný na 20. Sprevádzať podujatím bude Peter Guštafík z PDCS, Želmíra Gerová z EKB, Ján Kirnág z Europe Direct Žilina a Marek Adamov zo Stanice Žilina-Zárečie.

2. Grantova vyzva na podporu spolocensky prospesneho podnikania

Nadácia PROVIDA vyhlásila grantový program podpory podnikania so spoločenským dopadom pod názvom „Môžu ryby lietať?“, v rámci ktorého prerozdelí celkovo sumu 68 000 eur. Viac sa dozviete tu

3. Predvádzkové granty programu Európa pre občanov

V roku 2013 nás čakáv programe Európa pre občanov  ešte jedna výzva.Bude možné získať podporu na prevádzku pre organizácie občianskej spoločnosti, zaoberajúce sa na medzinárodnej úrovni európskou politikou alebo európskou historickou pamiatkou. Výzva bude publikovaná v najbližších dňoch, s uzávierkou koncom novembra, prípadne začiatkom decembra žiadosť.
Výzvu s konkrétnymi inštrukciami k žiadosti na stránke EACEA a na stránke EKB www.europapreobcanov.sk.

4. Nový program Európa pre občanov 2014- 202

17. septembra 2013 bol Nariadením Rady EÚ ustanovený nový program Európa pre občanov 2014 – 2020. Bude podporovať najmä organizácie zaoberajúce sa spoločnou európskou historickou pamäťou (rozšíirenou o vsetky totalitne rezimy a o tzv. modernú európsku historiu) a ďalej projekty podporujúce demokratickú angazovanosť a účast občanov na politickom rozhodovaní. Žiadať o podporu v nasledujúcom obdobi budú môcť mimovládne neziskové organizácie ako aj mestá a obce. Prvé výzvy očakávame v marci 2014- o všetkých grantových možnostiach Vás budeme informovať na našej internetovej stránke.

5. Prioritné témy programu Európa pre občanov na rok 2014

Agentúra EACEA každoročne vyhlasuje témy, ktoré budú pre program EpO zaujímav- vzhľadom na dôležité výročia, či iný kontext. V roku 2O14 to budú:

  • 100 rokov od vypuknutia 1.svetovej vojny
  • 25 rokov od pádu Berlínskeho múru
  • 10 rokov od rozšírenia Európskej únie o štáty strednej a východnej Európy
  • voľby do Európskeho parlamentu a aktívna účasť občianov na demokratickom živote EÚ
  • prehlbovanie debaty o budúcnosti EÚ

Tieto témy sú pre program v roku 2012 prioritné, nie však exkluzívne. Odporúčame brať ich do úvahy pri stavaní projektov, a to v súvislosti so slovenskými reáliami.

6. Diskusia “Quo vadis, občan EU”

Európsky kontaktný bod pripravuje verejnú moderovanú diskusiu Dušana Chreneka - vedúceho Zastupiteľstva Európskej komisie na Slovensku a Filipa Vagača - splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti na tému čo znamená Európa pre občanov a čo je občan pre Európu. Miestom činu bude Národné osvetové centrum, byvalý klub V, začiatkom decembra 2014.

7.Voľby

Keďže sa nám na Slovensku zvolebnieva, vraciame sa k našemu občianskemu právu voliť. Pri hodnotení kandidátov nám okrem masmédií pomáhajú aj občianski aktivisti, ako napríklad:
www.demagog.sk
www.odkazprestarostu.sk
(podporení aj z programu EpO)