Newsletter EKB- august

Vážení kolegovia, milí priatelia!

Pred letnými uzávierkami Vás chceme pozvať na konzulácie a workshop zameraný na prípravu žiadost o podporu z programu Európa pre občanov. Zároveň gratulujeme obciam a organizáciám, úspešným v júnovej grantovej výzve. Viac sa dočítate nižšie.

Veľa ďalších slnečných dní Vám želá

Európsky kontaktný bod

 


 

1. Nadchádzajúce výzvy v programe Európa pre občanov

2. septembra je uzávierka pre nasledovné opatrenia:

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest a obcí (viac)

Akcia 1, Opatenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami (viac)

2. Workshop 1.pomoc v poslednej minúte

Európsky kontaktný bod Slovensko Vás pozýva na workshop "1.pomoc v poslednej minúte", ktorý je koncipovaný pre žadateľov, ktorí už pracujú na žiadosti o grant v programe Európa pre občanov.  Účastníci workshopu budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať technické/administratívne nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.
Akcia sa uskutoční 21.augusta o 10:00 v zasadacej miestnosti Európskeho kontaktného bodu. Informáce o registrácii nájdete tu

3. Výsledky júnových výziev

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) zverejnila výsledky júnových výziev pre Opatrenie 1.1. Družobné partnerstvá miest a obcí (zoznam úspešných projektov) a Akciu 4. Aktívna európska pamiatka (zoznam úspešných projektov). Úspešným žiadateľom blahoželáme.

Zhrnutie výsledkov za rok 2013 nájdete tu

 

4. Projektové partnerstvá

Organizácie, ktoré majú záujem zúčastniť sa na programe Európa pre občanov, ale nemajú pripravený vlastný projekt dávame do pozornost možnosť, zapojť sa ako partnerské organzácie. Na našej webovej stránke, v sekci "Partnerstvá" pravidelne zverejňujeme výzvy zahraničných organizácií, ktoré hľadajú partnerov na spoluprácu.