Newsletter jún

Vážení kolegovia, milí priatelia!

Máme tu výsledky prvého tohtoročného kola programu "Európa pre občanov" a môžeme konštatovať, že počet podporených projektov sa v porovnaní s minulým rokom zvýšil a dúfame, že trend bude pokračovať.  Ide leto, pre mnohých "uhorková sezóna", ale s aktívnym občianstvom akoby sa vrece roztrhlo... Európsky kontaktný bod  Vám ponúka sériu workshopov (zatiaľ v Banskej Bystrici a Košiciach) o tom, prečo sa oplatí byť aktívnym občanom. Pozrite si aj iné podujatia.

Veľa inšpirácie do letných mesiacov Vám želá

Európsky kontaktný bodTémy aktuálneho čísla:

1. Výsledky ferbuárového kola: Slováci sú v každom druhom projekte!

2. Workshopy EKB "Aktivni občania- základ európskej demokracie" v Banskej Bystrici a Košiciach

3. Chcete si rozvinúť manažérske zručnosti a pracujete v kultúre?

4. "Vianoce v lete" alebo o tom, ako byť štedrý nielen v decembri

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. SLOVÁCI VYUŽÍVAJÚ NAPLNO MOŽNOSTI KOMUNITÁRNEHO PROGRAMU "EURÓPA PRE OBČANOV", SÚ TREŤOU NAJPODPOROVANEJŠOU KRAJINOU

Podľa februárových výsledkov publikovaných Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) majú Slováci zastúpenie v každom druhom podporenom projekte. Z celkového počtu 195 úspešných projetkov, figurujú ako vedúci alebo pridružení partneri v 101 projetkoch. Viac sa dozviete z tlačovej správy.

2. EKB ORGANIZUJE WORKSHOPY NA TÉMU "AKTÍVNI OBČANIA- ZÁKLAD EURÓPSKEJ DEMOKRACIE"

Séria celodenných workshopov prebiehajúca v  Banskej Bystrici (25. 6.) a v Košiciach (25.7.). Cieľom je prebrať s účastníkmi v regiónoch, čo všetko môžu získať spoluprácou v miestnych aktivistických skupinách a čo tým získava naša spoločnosť na miestnej aj i celoeurópskej úrovni. V Banskej Bystrici bude stretnutie obohatené o americkú skúsenosť (projekt "Building Grassroots Democracy in Minority Communties") .

Pokiaľ ste aktívny vo svojom okolí a máte chuť zúčastniť sa workshopu v Banskej Bystrici alebo v Košiciach, registrujte sa na office@europapreobcanov.sk a to do 22. 6. 2013.

Viac v pozvánke do Banskej Bystrice a v pozvánke do Košíc.

Účasť je bezplatná, avšak limitovaná na 20 účastníkov.

3. ROZVOJ MANAŽÉRSKYCH ZRUČNOSTÍ V KULTÚRE

Pracujete v kultúre a prišli ste na to, že i v kultúre sú potrebné manažérske schopnosti? Práve pre vás je tu dvojdňové školenie Národného osvetového centra v Bratislave. Miestom konania je NOC, Nám. SNP 12 v Bratislave, termín školenia je 19. - 20. 6. 2013. Registrovať sa môžte na mailoch: chomova@nocka.sk alebo vasilova@nocka.sk a to do 17. 6. 2013. Viac informácií nájdete tu.

4. VIANOCE V LETE

22. júna sa 22 neziskových organizácií predstaví v priestore pred Starou tržnicou na Nám. SNP v Bratislave a ukážu okoloidúcim, že štedrým sa oblatí byť nielen na Vianoce. "Mimovládky" tu predstavia svoju činnosť a tvorbu, nebude chýbať Mikuláš, program pre deti a zaujímavé diskusie v neďalekom Poľskom inštitúte. Viac tu.