EKB Newsletter/ "preduzávierkový"

Vážení kolegovia, milí priatelia!

Pred uzávierkami 3.júna sa nám nahromadili informácie od zahraničných organizácií, ktoré si na Slovensku hľadajú partnerov na projektovú spoluprácu. Ak projekt píšete sami, 23.júna možete prísť do kancelárie Európskeho kontaktného bodu prebrať Vaše otázky. Pri tejto príležitosti Vám ponúkame aj poblikáciu  "Vplyv občana", kde môžete nájsť inširáciu pre Vaše aktivity.

Inšpiratívne čítanie newsletteru Vám želá

Európsky kontaktný bodTémy aktuálneho čísla:

1. Podujatia EKB

2.Výsledky februárového kola

3. Partnerstvá

4. Ponuka pre samosprávy: Exkurzia do Slovinka

5. Publikácie

-----------------------------------------------------------------------------------------------

1. PODUJATIA EKB

Workshop: 1. pomoc v poslednej minúte

Žiadateľov dopisujúcich grantové žiadosti do programu Európa pre občanov s uzávierkou 3. júna 2013 (Akcia 1: Opatrenie 1.1Akcia 4) pozývame na konzultačné workshopy - 23. mája od 10 do 15h a to do Bratislavy, do priestorov Národného osvetového centra. Registrácia je možná naoffice@europapreobcanov.sk

Európsky týždeň mladých

IUVENTA - Slovenský inštitút mladých, organizátor, pozýva mladých ľudí z celého Slovenska na Úvodné podujatie k Európskemu týždňu mladých a to 28. 5. 2013 od 10 do 14hod do Bratislavy na Hviezdoslavovo námestie a do kina Hviezda. Je pripravený pestrý kultúrny program: tanečné workshopy, europoslanci, ktorí budú odpovedať na otázky mladých ľudí, vzdelávacie workshopy organizované INEX-om. EKB bude na  podujatí prezetnovať možnosti projetkov podporujúcich participáciu mladých ľudí na občianskom živote. Viac o podujatí sadozviete tu.

2. VÝSLEDKY FEBRUÁROVÉHO KOLA "DRUŽIEB MIEST"

Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru (EACEA) zverejnila výsledky februárovej uzávierky Opatrenia 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest a obcí. V rámci kola bolo podporených 16 projektov v celkovej výške 342 000 EUR, čím sa Slovensko stalo 3. najviac podporovanou krajinou, čo sa týka množstva pridelených finančných prostriedkov. Všetkým úspešným žiadateľom gratulujeme. Ďalších 70 slovenských obcí sa zapojí do programu ako partner projektov koordinovaných zo zahraničia.

3. MOŽNOSTI PARTNERSTIEV

Výzva pre stredné školy: Súťaž v písaní esejí v angličtine

Profesor Hans Becker z Utrechtu vyhlasuje súťaž v písaní esejí pre stredkoškolákov pochádzajúcich z členských štátov EÚ na tému What can older generations teach you, and what can you teach them?

V prípravnej fáze projektu pozývajú stredné školy, aby prihlásili do medzinárodnej siete, ktorá bude túto súťaž organizovať.

Traja najlepší esejisti budú pozvaní do Hágu na prezentáciu svojej eseje a 10 najlepších esejí bude publikovaných v booklete, kde zároveň budú vymenované všetky zúčastnené stredné školy. Booklet bude distribuovaný na všetky participujúce školy. Pdmienky účasti sú v angličtine. Viac informácii tu.

Východné Sarajevo, Bosna a Hercegovina

Výzva na partnerstvo pre samosprávy, v rámci ktorej sa hĺadajú partnerské mestá a obce na projekt v rámci Akcie 1,  Opatrenia 1.1 s uzávierkou 3. júna. Oblasťou záujmu je turizmus a jeho podpora s cieľom posilnenia kultúrnej výmeny a európskeho občianstva. Viac informácií

Anacej, Francúzsko

Francúzska organizácia zaoberajúca sa podporou angažovanosti mladých ľudí na miestnej úrovni hľadá partnerov na projekt v rámci Akcie 1, Opatrenia 2.1Projekty občanov s uzávierkou 3.júna. Viac informácií a kontakt vo francúzštine a v angličtine. Viac informácií získate tu.

Iné partnerstvá nájdete na www.europapreobcanov.sk/partnerstva.

4. PONUKA PRE SAMOSPRÁVY: Exkurzia do Slovinska

Exkurzia bude prebiehať od 1. do 4. 7. 2013 a je určená pre mestá a obce, ktoré majú záujem o cezhraničnú spoluprácu a výmenu medzinárodných skúseností. Zástupcovia vybratých 10 miest a obcí z krajín EÚ budú môcť prostredníctvom exkurzie navštíviť 3 slovinské obce a stretnúť sa so zástupcami slovinských samospráv. Viac sa dozviete z výzvy.
Ponuka je určená pre predstaviteľov slovenských miesta a obcí. Lokálne cestovné, ubytovanie a strava je hradená organizátorom. Cesovné do Ľubľany a späť si účastník exkurzie hradí sám. Záujemcovia musia vyplniť žiadosť v anglickom jazyku a to do 30. 5. 2013. Oficiálnym jazykom exkurzie je angličtina.

5. PUBLIKÁCIE

Vplyv občanov - brožúra predstavuje príbehy 25 vybratých projektov, ktoré boli podporené programom Európa pre občanov v programovom období 2007 - 2013. Je vyvrcholením končiaceho sedemročného cyklu a zároveň ýchodiskovým bodom pre nové progreamové obdobie od roku 2014.