Pozvánka na seminár v Žiline

Vážení kolegovia!

Dovoľte mi pozvať Vás na seminár o júnových výzvach programu Európa pre občanov. Akcia je určená pre žiadateľov zo spádového regiónu Žiliny, resp. stredného Slovenska.

Zároveň by som Vám rada dala do pozornosti výstupy z konferencie "Európa pre občanov - občania pre Európu", ktoré nájdete na našej web stránke.

Pekný deň prajem,

Mirka Molnár Ľachká

Európsky kontaktný bod


POZVÁNKA NA WORKSHOP EURÓPA PRE OBČANOV

Žilina, 23.4.2013

Európsky kontaktný bod Vás pozýva na informačné stretnutie pre stredoslovenský región, zamerané na  júnové uzávierky programu Európa pre občanov:

3. jún 2013

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných  partnerstiev miest

Akcia 1, Opatrenie 2.1. Projekty občanov

Akcia 4, Aktívna európska pamiatka

Stretnutie sa uskutoční dňa 23. apríla 2013 od 9.30 do 12:30 v Krajskom kultúrnom stredisku v Žiline (Horný Val 20,  Žilina).

Podujatie je určené pre zástupcov samospráv a mimovládnych organizácií, spolupracujúcich so samosprávami. Vítané sú aj samostatne pôsobiace mimovládne organizácie venujúce sa témam spadajúcim do avizovaných grantových výziev. Žiadatelia pripravujúci žiadosť o grant budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať  nejasnosti, na ktoré narazili v procese prípravy.

Na seminár sa možno prihlásiť do 21. apríla 2013 na adrese office@europapreobcanov.sk.

Viac informácií nájdete na www.europapreobcanov.sk.