EKB Newsletter/ jar 2013

Vážení kolegovia, milí priatelia!

V rámci podpory Európskeho roka občianstva sme pre Vás pozbierali informácie o možnostiach dofinancovať Vaše občianske aktivistické či vzdelávacie projekty.

Okrem podujatí EKB Vás pozývame aj na ďalšie podujatia a posielame link na publikáciu o fundraisingu.

Skorý začiatok jari Vám želá

Európsky kontaktný bodTémy aktuálneho čísla:

1. Workshopy EKB v Bratislave a Žiline

2. Možnosti malých grantov

3. Publikácia o fundraisingu

4. Iné podujatia

5. Ponuka projektového partnerstva

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Workshopy EKB

Žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s uzávierkou 3. júna 2013 (Akcia 1: Opatrenie 1.1 a Opatrenie 2.1) pozývame na konzultačné workshopy - 15. apríla v Bratislave a 23. apríla v Žiline.

Na podujatiach sa môžu zúčastniť  zástupcovia samospráv a mimovládne organizácie spolupracujúce so samosprávami, ako aj mimovládne organizácie venujúce sa  témam spadajúcim do vyhlásených grantových výziev. Registrácia je možná na office@europapreobcanov.sk

2. Možnosti malých grantov

SPP spolu s Nadáciou SPP a EkoFondom vyhlásili 2. ročník programu SPPoločne, ktorý je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a komunitám vo všetkých regiónoch Slovenska. Verejnoprospešné projekty, ktoré môžu priniesť úžitok komunite, kde žijete, môžete podať do 22. apríla 2013 . Viac

V roku 2013 Nadácia Orange vstupuje do 15. roku svojej činnosti. Pri tejto príležitosti vyhlásila Grantový program pre optimistov určený pre organizácie a aktívnych občanov, ktorí chcú urobiť niečo pozitívne pre určitú komunitu či vybranú organizáciu. Predpokladom na získanie podpory je verejnoprospešnosť projektov a ich realizácia prostredníctvom dobrovoľníckej práce. Uzávierka je 22. apríla 2013. Viac

3. Publikácia Kultúra: Ako financovať projekty

Kultúrny kontaktný bod v spolupráci so Slovenským centrom fundraisingu vydal aktualizovanú verziu príručky pre kultúrne a umelecké organizácie. Prečítajte si, z akých zdrojov financovať svoj kultúrny a umelecký projekt. Knižka na stiahnutie

4. Iné podujatia

Kultúrny kontaktný bod pozýva na podujatie Industriálna budúcnosť - medzinárodnu konferenciu venovanú (nielen) podobám reštaurovania industriálnych pamiatok, ktorá sa uskutoční 18. apríla 2013 v Kulturfabrik Hainburg v Rakúsku. Ako sa staráme o súčasný industriál a aká je jeho kvalita?  Viac

Ešte sa stíhate prihlásiť na 4. Medzinárodnú konferenciu o fundraisingu, ktorú 10. až 12. apríla 2013 organizuje v Prahe České centrum fundraisingu. Inovatívne workshopy a top experti zo zahraničia sa zamerajú na efektívnu interakciu medzi odlišnými svetmi - svetom neziskoviek, biznisu, médií, štátnych inštitúcií. Viac

5. Ponuka projektového partnerstva

Nezisková organzácia z Holandska hľadá partnerov (MVO aj miestne samosprávy) zo Strednej Európy na prípravu projektu zameraného na podporu kultúrnej diverzity v Európe.

Na projekt bude pripravená žiadosť o podporu v programe Európa pre občanov, a to v Opatrení 2.1. Projekty občanov, s uzávierkou 3.júna 2013.

Podrobný popis projektu a kontakty nájdete tu .