EKB na Východe

POZVÁNKA NA WORKSHOP EURÓPA PRE OBČANOV

14.3.2013, Bardejov

15.3.2013,  Košice

Pri príležitosti okružnej cesty po východnom Slovensku, Vás Európsky kontaktný bod pozýva na informačné stretnutie zamerané na program Európa pre občanov.

Podujatie zároveň poskytne možnosť diskutovať o projektoch v rámci Európskeho roka občanov.

Workshop je určený pre záujemcov o tieto uzávierky:

1. jún 2013

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných  partnerstiev miest

Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami

Akcia 1, Opatrenie 2.1. Projekty občanov

Akcia 1, Opatrenie2.2. Podporné opatrenia

Akcia 4. Aktívna európska pamiatka

 

1. september 2013

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných  partnerstiev miest

Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami

a november 2013

Akcia 2, Opatrenie 2.1 Štrukturálna podpora organizáciám pre výskum   európskej verejnej politiky (think-tankom)

Akcia 2, Opatrenie 2.2. Štrukturálna podpora organizáciám občianskej spoločnosti na úrovni EÚ a organizáciám občianskej spoločnosti oživujúcim európsku pamiatku

Stretnutie sa uskutoční dňa 14. marca 2013 o 14.00 v  Poľsko-slovenskom dome v Bardejove (Radničné námestie 24, Bardejov) a 15.marca 2013 o 11.00 v Klube Átrium v Košiciach (Zuzkin park 4, Košice).

Podujatia sa môžu zúčastniť zástupcovia samospráv a mimovládne neziskové organizácie spolupracujúce so samosprávami, ako aj samostatné MNO venujúce sa ostatným témam spadajúcim do vyhlásených a avizovaných grantových výziev. Žiadatelia pripravujúci alebo už pracujúci na prihláške budú mať možnosť stretnúť sa v pracovnej skupine a konzultovať  nejasnosti, ktoré im vyvstali v procese prípravy grantovej žiadosti.

Na seminár sa možno prihlásiť na adrese office@europapreobcanov.sk.