Špeciálne vydanie: Európsky rok občanov

Vážení priatelia,

v nadväznosti na úvod k Európskemu roku občanov v januárovom Newslettri, týmto špeciálnym vydaním Vás chceme upozorniť na konferenciu, ktorú sme pripravili v spolupráci so Zastúpením Európskej komisie a Úradom splnomocnenca vlády SR pre rozvoj občianskej spoločnosti pri príležitosti začiatku Európskeho roka občanov:

EURÓPA PRE OBČANOV – OBČANIA PRE EURÓPU

KEDY: 14.február 2013, 9:00- 17:00

KDE: Národné osvetové centrum, námestie SNP 12, Bratislava

Zapojte sa do otvoreného fóra, ktoré spojí ľudí s dlhoročnými skúsenosťami s aktivitami zameranými na občiansku participáciu na veciach verejných s tými, ktorí sa týmto smerom len začínajú uberať, chcú sa dozvedieť viac o možnostiach ako realizovať svoje projekty, či nájsť projektových partnerov.

Pracovníci mimovládnych neziskových organizácií, samosprávy a európskych inštitúcií:

  • uvedú Európsky rok občana a  jeho zámery;
  • identifikujú presahy tejto témy na Slovensku;
  • preberú škálu možných aktivít súvisiacich s Rokom občanov;
  • predstavia možnosti financovania projektov (vrátane štrukturálnych fondov, Nórskych fondov a komunitárnych podporných programov).
Všetci účastníci konferencie majú tiež možnosť prezentovať svoje plány a aktivity formou plagátov, letákov, info-stánkov, a pod..

Podujatie otvorí p. Vladimír Šucha,  zástupca generálneho riaditeľa Spoločného výskumného centra EÚ , známy doma i  v zahraničí  svojou otvorenosťou a tvorivým prístupom k témam občianskeho záujmu.

PROGRAM nájdete na europapreobcanov.sk

REGISTRÁCIA: Emailom na office@europapreobcanov.sk do 13.2.2013.  (Ak máte záujem prezentovať svoje aktivity, prosím, uveďte tiež formu.)