EKB predvianočný newsletter 2012

Milí priatelia,

v predvianočnom čase Vám chceme okrem sviatočného vinšu podať ešte niekoľko aktuálnych informácií (nižšie).

Predovšetkým Vám však prajeme pokojné vianočné sviatky a príjemný koniec roka 2012. Tešíme sa na spoluprácu v roku 2013, ktorý je Európskym rokom aktívneho občianstva!

Mirka Ľachká

Európsky kontakný bod

 

 

 

 Obsah:

1. EKB sa sťahuje

2. Workshopy k februárovej výzve

3. Štatistika úspešných projektov 2012

4. Európsky rok občana

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

1. EKB sa sťahuje

Po dvoch rokoch príjemného, tvorivého a kolegiálneho pobytu na Divadelnom ústave sa od 1. januára 2013 presúvame do Národného osvetového centra, so sídlom v Bratislave na Námestí SNP 12. Ďakujeme kolegom v Divadelnom ústave za podporu a spoluprácu.  Zároveň sa tešíme sa na nové prostredie, vďaka ktorému budeme môcť rozvíjať naše aktivity ešte viac smerom k osvete v regiónoch.

2. Workshopy k februárovej výzve

Upozorňujeme, že 1. februára 2013 je uzávierka grantovej výzvy programu Európa pre občanov pre mestá, obce i organizácie občianskej spoločnosti v nasledujúcich oblastiach:

 • Akcia 1, Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest - viac tu
 • Akcia 1, Opatrenie 1.2 Siete medzi partnerskými mestami - viac tu
 • Akcia 2, Opatrenie 3: Podpora projektov iniciovaných organizáciami
  občianskej spoločnosti - viac tu
 • Európsky kontaktný bod pripravuje nasledovné konzultačné workshopy pre záujemcov o podanie žiadosti:

  • 7. január 2013 - Bratislava (pre Akciu 1, Opatrenie 1.1 a Opatrenie 1.2 - mestá, obce a spolupracujúce organizácie)
  • 8. január 2013 - Bratislava (pre Akciu 2, Opatrenie 2.3 - organizácie občianskej spoločnosti)
  • 11. január 2013 - Žiar nad Hronom (pre všetky programy s uzávierkou 1. februára)
  • 24. január 2013 - Bardejov (pre všetky programy s uzávierkou 1. februára)

  3. Štatistika úspešných projektov 2012

  V roku 2012 bolo v rámci programu Európa pre občanov podporených spolu 45 projektov slovenských žiadateľov v celkovej výške 1 063 486 EUR. Z toho 42 projektov prešlo v rámci Akcie 1, Opatrenia 1.1.

  Pozrite si prehľad podporených projektov, ako aj graf úspešnosti slovenských projektov.

  4. Európsky rok občana

  Rok 2013 - Európsky rok aktívneho občana prináša mimoriadne príležitosti, ako sa viac zamerať a uvedomiť si široký diapazón ľudských aktivít, ktorými sa stávame plnohodnotnými členmi spoločnosti.  Nezáleží na tom, v akej oblasti pôsobíme, či sa tešíme pevnému zdraviu, finančnému zabezpečeniu,  alebo nám život priniesol vážne zdravotné, finančné, či iné výzvy.  Žiť občiansky môže a mal by každý.  Kto to vyskúšal, vie, že táto cesta patrí medzi tie najzaujímavejšie, ktoré nás napĺňajú pocitom sebarealizácie, vedomím, že sme súčasťou širšieho spoločenstva, že blízkych máme oveľa viac, než len v úzkom kruhu rodiny. 
  Európa pre občanov je tu ako nosná myšlienka tých najvyšších hodnôt demokratickej pluralitnej a otvorenej spoločnosti.  Ako ju naplníme, je len na nás.  Rok 2013 nám k tomu prinesie množstvo nových príležitostí v plnom rozsahu občianskych aktivít.  Spoločná Európa, ak má byť nie útulkom, ale domovom pre všetkých, musí stáť na pevných pilieroch slobody, spravodlivosti, solidarity a subsidiarity.  V každom z týchto princípov sa skrývajú aktuálne výzvy, ktoré môžeme rozmeniť na drobné, premietnuť do kontextu, v ktorom žijeme a pôsobíme.

  Európsky kontaktný bod pre Vás pripravuje množstvo príležitostí po celom Slovensku, ako sa spoločne zamyslieť nad možnosťami zapojiť sa do roku aktívneho občana a ako ich zrealizovať. Tešíme sa na Vás a prajeme Vám pokojné a radostné sviatky.