Pozvánky na podujatia v spolupráci EKB-

Stredoeurópska nadácia (CEF) pri príležitosti svojich 18. narodenín v spolupráci s Európskym kontaktným bodom pozýva na minikonferenciu o vývoji cestovného ruchu ako hybnej sily ekonomického rozvoja regiónov s výrazným potenciálom zvyšovania zamestnanosti.

KEDY: 20. november 2012 (13:00 - 18:00)

KDE: Refinery Gallery, Vlčie hrdlo, 824 12 Bratislava

Keynote speaker:

  • Monika Mazurová – Munch (Sundgau, Južné Alsasko, Francúzsko): Príbeh vzniku destinácie a značky Sundgau (13:00-13:30),„Sundgau má všetko, čo ktorýkoľvek región Slovenska

Diskusné panely:

  • MIESTNA KOMUNITA - PRE ALEBO PROTI TURIZMU (13:30-14:30)
  • LOKÁLNY TURIZMUS V SIETI GLOBÁLNYCH PARTNERSTIEV (14:40-15:40)
  • MINULOSŤ, KTORÁ NAPĹŇA TURIZMUS, ALE MU AJ BRÁNI (16:00-17:00)
  • JE TURIZMUS NA SLOVENSKU REMESLOM SO ZLATÝM DNOM? (17:10-18:10)

Doteraz potvrdení hostia diskusných panelov:

Michal Sklienka (OOCR Orava), Pavol Kelley (Kremnické gagy), Andrea Briestenská (vedúca kancelárie ZMO, región JE Jaslovské Bohunice a RVC Trnava), Dana Kmeťová (mesto Brezno), Jozef Jarina (Komunitná nadácia Bardejov), Ing. Dagmar Mathiová (starostka obce Tvarožná), Lubomír Jančok (spisovateľ pôsobiaci na Sorbonne, zakladatel a riaditel CK Monte Christo), Eduard Nižnanský (historik a univerzitný profesor), Anna Grusková (dramatička, filmárka), Anton Molnár (Slovnaft, a.s.), Gabriela Revická (Tricio.sk), Martin Brunovský (Limba s.r.o.)

Viac informácií a registrácia na www.cef.sk (Registrácie do 17. 11. 2012)

Účasť je bezplatná. Zaregistrovaní účastníci sú srdečne pozvaní na večerné kultúrno-spoločenské podujatie.


Fórum Donorov

Európsky kontaktný bod Slovensko

a ďalší partneri

Vás pozývajú na

1. Deň filantropie

Darcovský sumit, vyhlásenie 1. ročníka Filantrop roka a 8. ročníka Top firemný filantrop.

27.novembra 2012 v budove SPP

( Mlynské Nivy 44/c, Bratislava)

Viac informácií čoskoro na www.donorsforum.sk a www.europapreobcanov.sk .