Pozvánka na seminár - Sociálne trhové hospodárstvo

Viete, čo je to impact economy? Zaujímajú vás legislatívne a praktické predpoklady využitia sociálneho podnikania na Slovensku?


V pondelok 5. novembra Vás srdečne pozývame do Bratislavy na seminár

Sociálne trhové hospodárstvo v Európe a u nás: realita alebo sci-fi?

Seminár bude zameraný na príležitosti pre spoluprácu mimovládneho a firemného sektora, vrátane nových príležitostí fundraisingu v rámci EÚ na podporu sociálnych investícií.

Vystupujúci:

 • Karl Richter, poradca britskej vlády
 • Michaela Ledňová, UNDP
 • Peter Mészáros, 3lobit
 • a predstavitelia iných slovenských mimovládnych organizácií  (TBC)
Témy:
 • Koncepcie a predsudky: dá sa investovať sociálne a zároveň trhovo?
 • Rozvoj trhu - spolupráca firiem a občianskej spoločnosti:  môžu spolu robiť biznis?
 • Ako pritiahnuť zahraničné investície do ľudí?
 • Regulácia, legislatíva, politika: čo ďalej?
 • Konkrétne skúsenosti z praxe na Slovensku a v zahraničí.
Miesto a čas:
 • 5. november 2012, 9:00 - 13:00h
 • Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku, Palisády 29, Bratislava

Seminár je organizovaný v spolupráci s kanceláriou United Nations Development Programme (UNDP) na Slovensku.

Seminár je financovaný zo zdrojov programu Európa pre občanov.
Účasť na seminári je bezplatná, registrácia je možná do 4. novembra na adrese: office@europapreobcanov.sk