EKB Newsletter/september 2012

Dobrý deň!

po lete tu máme rušnú jeseň a s ňou aj zaujímavú súťaž ako aj pozvánky na viaceré podnetné podujatia. Zároveň by sme vám radi dali do pozornosti nedávno zverejnené výsledky výzvy pre projekty v rámci Akcie 4.

Prajeme Vám príjemný príchod jesene!

Mirka Ľachká
Európsky kontaktný bodTémy aktuálneho čísla:

1. Aktuálna výzva pre Akciu 2

2. Výsledky júnového grantového kola - Akcia 4

3. Súťaž: Lepšie nápady pre fondy EÚ

4. Pozvánka: Stredoeurópske fórum

5. Pozvánka: 3.Slovensko-česká konferencia o fundraisingu

6. Pozvánka: Trampolína Jump 2012

 

 


------------------------------------------------------------------------------------------------

1Aktuálna výzva pre Akciu 2

Výkonná agentúra pre audiovíziu, vzdelávanie a kultúru EACEA zverejnila výzvu s konkretnymi podmienkami pre organizácie žiadajúce o štrukturálnu podporu v rámci Akcie 2 - Aktívna občianska spoločnosť v Európe na rok 2013. Ide o prevádzkový grant pre organizácie s európskym dosahom, pôsobiace v sfére aktívnej občianskej participácie, resp. v oblasti pamaťových projektov.

Upozorňujeme na posunutie uzávierky (15.november 2012) a na zmeny v niektorých podmienkach, ako je napríklad počet partnerských krajín, či systém paušálneho financovania.

Kompletná výzva na stiahnutie v PDF formáte

2. Výsledky júnového grantového kola - Akcia 4

Zo 14 slovenských žiadostí o grant v rámci Akcie 4 - Aktívna európska pamiatka boli Výkonnou agentúrou pre audiovíziu, vzdelávanie a kultúru EACEA schválené dva - projekt Dokumentačného strediska holokaustu Po stopách Gisi Fleischmann a projekt Ústavu pamäti národa Hľadanie pravdy.

Kompletné výsledky tejto výzvy nájdete tu.

3. Súťaž: Lepšie nápady pre fondy EÚ

Máte nápad na projekt, ktorý by dokázal prispieť k udržateľnému rozvoju vášho regiónu? Priatelia Zeme-CEPA v spolupráci s medzinárodnou sieťou mimovládnych organizácií CEE Bankwatch Network a s podporou programu Európa pre občanov organizujú súťaž nápadov pre udržateľné využívanie fondov EÚ. Vítané sú projektové nápady z oblasti udržateľnej energetiky, dopravy, odpadového hospodárstva a udržateľného mestského rozvoja.

Uzávierka na predkladanie nápadov je 9. novembra 2012. Tvorcovia tých najlepších nápadov získajú finančnú odmenu a možnosť prezentovať ich v Bruseli na spoločnom podujatí. Viac informácií

4. Pozvánka: Stredoeurópske fórum

Od 15. do 18. novembra Bratislava opäť privíta významných zahraničných i domácich intelektuálov. V aktuálnom roku hrozivých predpovedí sa bude Stredoeurópske fórum 2012 venovať témam relevantným pre súčasnosť a budúcnosť Strednej Európy a sveta z perspektívy havlovského programu pravdy a lásky, ktoré musia zvíťaziť nad lžou a nenávisťou. Podujatie sa koná s podporou programu Európa pre občanov. Viac informácií

5. Pozvánka: 3.Slovensko-česká konferencia o fundraisingu

Témou konferencie, ktorá bude prebiehať v dňoch 10. až 12. októbra 2012 v priestoroch Slovenskej sporiteľne, sú investície do získavania zdrojov a organizačného rozvoja, financovanie administratívnych nákladov, zaujímavé príklady, pri ktorých rozvoj fundraisingu priniesol želané výsledky, ako aj nástroje a postupy, ktoré organizácie využívajú pri napĺňaní svojich fundraisingových a organizačných cieľov. Výborná príležitosť na sieťovanie a neformálne odborné vzdelávanie fundraiserov, donorov, konzultantov, marketérov, fundraisingových dodávateľov a ďalších záujemcov o tému získavania zdrojov. Viac informácií

6. Pozvánka: Trampolína Jump 2012

24. októbra sa v bratislavskom Technopole uskutoční neformálna konferencia o nápadoch a skúsenostiach neziskových organizácií a iniciatív. Cieľom podujatia je prezentovať inšpiratívne a poučné príbehy, vytvoriť priestor na otvorenú diskusiu a ponúknuť účastníkom praktické workshopy vedené skúsenými lektormi. Konferencia je určená nielen predstaviteľom neziskových organizácií, ale aj vysokoškolským študentom, freelancerom a podnikateľom. Viac informácií