Výzva v poslednej minúte- projekt Maribor

V poslednej minúte pred uzávierkou 3.septembra Vám preposielame výnimočne zaujímavé pozvanie k spolupráci na tvorbe projektu v programe Európa pre občanov- 1.2. Siete družobných miest. Slovinské mesto Maribor, ktoré bude "Hlavným mestom mladých" v roku 2013 pripravilo projekt zameraný  na zamestnateľnosť mladých ľudí. Medzi februárom 2013 a februárom 2014 sa uskutočnia 3 stretnutia/exkurzie a jedna medzinároná konferencia zameraná na tému zamestnateľnosti mladých ľudí. Viac informácii o projekte nájdete tu.

Žiadateľom a koordinátorom projektu je mesto Maribor- partnerské organzácie v tejto fáze musia závazný vyjadriť záujem o účasť na projekte. Partnerskou organizáciou može byť mesto, prípadne s mestom spolupracujúca MVO.

Organizátorovi je nutné ozvať sa okamžite.

Organizátor: Office of culture and youth, Town of Maribor

Kontaktná osoba: Polona Prnaver

Mail: epm.asistent2@maribor.si

Telefón: +386 2 22 01 690