EKB Newsletter leto/2012

Dobrý deň!

V rámci  príprav na rušnú jeseň Vás pozývame na dva workshopy, ktoré žiadateľom o grant pomôžu "v poslednej minúte", dávame do pozornosti viaceré dôležité informácie o programe Európa pre občanov, tri žiadosti o projektové partnerstvá, príklady úspešných slovenských projektov a iné novinky z okruhu občianskej participácie.

Prajeme Vám príjemné augustové dni!

Mirka Ľachká
Európsky kontaktný bodTémy aktuálneho čísla:

1. Workshopy EKB k septembrovým výzvam (uzávierka je 3. septembra)

2. Dôležité informácie a dokumenty pre žiadateľov

3. Priority programu na rok 2013

4. Ponuky zahraničných partnerstiev

5. Výsledky júnového grantového kola

6. Príklady úspešných projektov

7.Iné granty

8.Konferencia o občianskom vzdelávaní

9. Odporúčaná publikácia


------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Workshopy EKB k septembrovým výzvam

Pre záujemcov (najmä zástupcov samospráv) s rozpracovanou grantovou žiadosťou do programu Európa pre občanov k 1. septembru 2012* (Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest a Opatrenie 1.2 Siete medzi partnerskými mestami) organizujeme konzultačné workshopy 23. augusta v Bratislave a 24. augusta v Ružomberku. Viac informácií - Bratislava a Ružomberok.

* Keďže uzávierka žiadostí pripadá na sobotu 1. septembra, posledný deň na podanie žiadosti sa posúva na pondelok 3. septembra.

2. Dôležité informácie a dokumenty pre žiadateľov

Dôležitá informácia pre príjemcov financií z programu Európa pre občanov (ako aj ných európskych komunitárnych programov) - je potrebné používať nové logá programu - na stiahnutie tu. Pravidlá používania log nájdete tu.

V dôsledku zmien vo finančnom mechanizme sa výzva na operačné granty v rámci Akcie 2, Opatrenia 1 a Opatrenia 2, posúva na koniec augusta, resp. začiatok septembra 2012. Uzávierka na prijímanie žiadostí je predĺžená do 15. novembra 2012 (namiesto 15. októbra). Začiatok čerpania grantov zostáva 1. január 2013.

Finančný balíček, praktická pomôcka pre projekty podporené z programu Európa pre občanov (ale aj z iných podporných komunitárnych programov EÚ), úspešným žiadateľom pomôže vyhnúť sa chybám, ako sú neoprávnené či neobhájené výdavky. Na stiahnutie už aj v slovenčine.

Výkonná agentúra pre audiovíziu, vzdelávanie a kultúru EACEA zverejnila aktuálne formuláre pre záverečné správy projektov podporených v rámci Akcie 2.3 (Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti) a Akcie 4 (Aktívna Európska pamiatka) v roku 2011. Na stiahnutie tu.

3. Priority programu na rok 2013

Keďže rok 2013 je Európskym rokom občanov, projekty by mali byť zamerané na:

  • budovanie verejného povedomia o hodnotách a právach občanov EÚ, ako aj o príležitostiach ponúkaných EÚ;
  • podporu občianskej participácie na demokratickom živote EÚ. Viac

4. Ponuky zahraničných partnerstiev

K septembrovej uzávierke projektov hľadajú dve lotyšské mestá a kultúrne centrum v litovskom Villniuse partnerské organizácie/miestne samosprávy. Viac informácií tu.

Novinkou je, že počnúc septembrovou výzvou môžu na programe Európa pre občanov participovať aj organizácie z Bosny a Hercegoviny (aj ako žiadatelia, aj ako partneri).

5. Výsledky júnového grantového kola

Výkonná agentúra pre audiovíziu, vzdelávanie a kultúru EACEA zverejnila výsledky júnového kola výziev na podporu projektov v rámci Akcie 1. V Opatrení 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest bolo schválených spolu 12 slovenských žiadostí. V Opatrení 2.1 Projekty občanov a Opatrení 2.2 Podporné opatrenia nebol schválený žiadny slovenský projekt.

6. Príklady úspešných projektov

Zverejnili sme profily vybraných úspešných slovenských projektov, ktoré získali podporu z programu Európa pre občanov. Pozrite si ich tu.

7. Iné granty

V grantovom programe Dedičstvo regiónov Nadácia SPP podporí projekty, ktoré oživia kultúru vyzdvihnutím miestnych zvykov, remesiel, tradícií.
Viac informácií nájdete tu

Nadácia SPP sa prostredníctvom programu Opora 2012 snaží prispieť ku skvalitneniu starostlivosti o ľudí v nepriaznivej sociálnej situácií prostredníctvom podpory modelových, inovatívnych a progresívnych prístupov. Viac informácií nájdete tu

8. Konferencia o občianskom vzdelávaní

V španielskej Cordobe sa 21- 24.novembra 2012 skutoční konferencia o občianskom vzdelávaní “Participation now! Citizenship Education and Democracy in times of 
change”, siete pre občianske vzdelávanie Networking European Citizenship Education NECE. Registrácia je otvotená, účasť na podujatí je bezplatná.Viac informácií nájdete tu

9. Odporúčaná publikácia

Štúdia Learning for Local Democracy vydaná organizáciou Central and Eastern European Citizenship Network (CEECN) so sídlom v  Banskej Bystrici prináša prvé výsledky dlhodobého mapovania lokálnych občianskych iniciatív v Európe. Zahŕňa príklady z ôsmich krajín, ktoré reflektujú široké spektrum historických, kultúrnych a sociálnych kontextov - Chorvátsko, Maďarsko, Nórsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Španielsko a Veľká Británia. Na stiahnutie tu.

CEECN pripravuje koncom septembra aj medzinárodné podujatie "Týždeň občianskej participácie"- tento rok po prvý krát s účasťou Slovenska. Viac na www.ceecn.net.