EurActiv Špeciál o aktívnom občianstve

Pozývame Vás sledovať týždennú kampaň EurActiv Špeciál: Aktívne občianstvo na portáli Euractiv.sk.

Každý deň nájdete nové informácie o programe Európa pre občanov, fundraisingu, družobných partnerstvách miest a obcí a podobne.

Príjemné čítanie želá

Európsky kontaktný bod Slovensko