EKB Newsletter jún/2012

Dobrý deň!

V poslednom jarnom newsletteri Vás pozývame na niekoľko júlových workshopov, dávame do pozornosti užitočné publikácie a odporúčame "trampolínové" tréningy VOICES, ktoré sa zídu (nielen) pracovníkom v neziskovom sektore.

Prajeme Vám príjemný príchod leta!

Mirka Ľachká
Európsky kontaktný bodTémy aktuálneho čísla:

1. Workshopy EKB k septembrovým výzvam

2. Workshop na festivale Pohoda

3. Finančný informačný balíček

4. Iniciatíva Fraternité 2020

5. Iné užitočné publikácie

6. Akcie Kultúrneho kontakného bodu

7. Vzdelávacie tréningy VOICES v júni


------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Workshopy EKB k septembrovým výzvam

Pre záujemcov (najmä zástupcov samospráv) o podanie grantovej žiadosti v rámci programu Európa pre občanov k 1. septembru 2012 (Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest a Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestam) organizujeme konzultačné workshopy 18. júla v Bratislave a 20. júla v Ružomberku. Viac informácií - Bratislava a Ružomberok

2. Workshop na festivale Pohoda

V spolupráci s Gáborom Bindicsom (KC Dunaj), Marekom Adamovom (Stanica Žilina-Záriečie) a Matúšom Vallom (Mestské zásahy) sme pripravili pohodový workshop Z domácej kuchyne: upeč si svoj komunitný priestor.

Miesto a čas: Stan KC Dunaj v sobotu 7.7. 2012

Sledujte program festivalu Pohoda

3. Finančný informačný balíček

Ponúkame praktickú pomôcku pre projekty podporené z programu Európa pre občanov (ale aj iných podporných komunitárnych programov EÚ), ktorá úspešným žiadateľom pomôže vyhnúť sa chybám, ako sú neoprávnené či neobhájené výdavky. Príručka vychádza z častých chýb grantistov, ktoré boli identifikované počas auditov projektov - na stiahnutie tu (AJ).

4. Iniciatíva Fraternité 2020

Európsky kontaktný bod sa zapojil do medzinárodnej občianskej iniciatívy Fraternité 2020, ktorej cieľom je posilniť výmenné programy Európskej Únie – ako Erasmus či Európsku dobrovoľnú službu (EVS). Zatraktívnenie týchto výmenných programov umožní vätšiemu počtu občanov Európskej Únie stráviť čas v inej členskej krajine a vytvoriť si tak povedomie o tom, čo znamená jednotná Európa pre nich. Viac informácií o tejto iniciatíve a možnosti podporiť ju nájdete na http://www.fraternite2020.eu/.

5. Iné užitočné publikácie

Aktívne občianstvo a mimovládny sektor na Slovensku: trendy a perspektívy - publikácia autorov Martina Bútoru, Zory Bútorovej a Borisa Strečanského, ktorú vydalo o.z. Včelí dom, v prístupnej podobe mapuje svet mimovládnych organizácií na Slovensku od roku 1989 až po aktuálny stav sektora a jeho budúce príležitosti - na stiahnutie tu (SJ).

Z oblasti kreatívneho priemyslu odporúčame medzinárodnú antológiu Umelci a umelecký priemysel vydanú Švédskou radou pre umenie, ktorá ponúka články od renomovaných autorov venované úlohe umelca v kreatívnom i výrobnom  procese - na stiahnutie tu (AJ).

6.  Akcie Kultúrneho kontakného bodu

Kancelária Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko pozýva na verejnú konzultáciu ku garančnému mechanizmu pre kultúrny a kreatívny sektor, ktorá sa uskutoční v stredu 20. júna 2012 o 10.00 hod. vo veľkej zasadačke Ministerstva kultúry SR.Na Stanici Žilina-Záriečie sa vo štvrtok 21. júna koná informačný seminár pre všetkých záujemcov, ktorí uvažujú o predložení žiadostí o grant v rámci programu Kultúra alebo majú záujem o informácie o ňom. 
Viac informácií nájdete na www.ccp.sk

7. Vzdelávacie tréningy VOICES v júni

Vzdelávacie tréningy Trampolína sú pre ľudí, ktorí majú záujem učiť sa a podporujú aktívne občianstvo. Obsahy júnových tréningov sú opäť pripravené najmä pre pracovníkov, dobrovoľníkov a podporovateľov neziskových organizácií a iniciatív. Viac informácií