EKB Newsletter máj/2012

Dobrý deň!

V májovom newsletteri Vám ponúkame pomocnú ruku pri podávaní žiadostí o grant z programu Európa pre občanov, dávame do pozornosti praktickú príručku pre využívanie programov EU a pozývame na festival Nová dráma 2012.

Prajeme Vám slnečný máj!

Mirka Ľachká
Európsky kontaktný bodTémy aktuálneho čísla:

1. Workshopy "1. pomoc v poslednej minúte"

2. Výsledky februárového kola "Stretnuti občanov v rámci družobných partnerstiev miest a obcí" (Opatrenie 1.1.)

3. Zverejnenie neoficiálneho prekladu žiadosti o grant v programe EpO

4. Príručka o strategickom využívaní podporných programov EU

5. Záujem o partnerstvo z Grécka

6. Festival "Nová dráma" a podujatie "Hodnota umenia a jeho hodnotenie"


------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Workshopy "1.pomoc v poslednej minúte"

Pre záujemcov o podanie grantovej žiadosti v rámci programu Európa pre občanov k 1. júnu 2012 organizujeme konzultačné workshopy 21. mája v Banskej Bystrici a 23. mája v Bratislave. Viac informácií

2. Výsledky februárového kola "Stretnutí občanov v rámci družobných partnerstiev miest a obcí" (Opatrenie 1.1.)

Výkonná agentúra pre audiovíziu, vzdelávanie a kultúru EACEA zverejnilo výsledky februárového kola "družieb miest a obcí". V tomto kole bude podporených 8 žiadateľov zo Slovenska,  súhrnne sumou 144000eur. Na výsledky ostatných februárových výziev (Siete medzi partnerskými mestami a Podpora projektov organizácií občianskej spoločnosti) stále čakáme, mali by byť zverejnené v najbližších dňoch tu.

3. Neoficiálny preklad žiadosti o grant v programe Európa pre občanov

Na želanie slovenských žiadateľov v programe Európa pre občanov sme pripravili pomôcku, neoficiálny preklad formuláru žiadosti o grant. Oficiálne formuláre EACEA sú k dispozícii v anglickej, nemeckej a francúzskej verzii, je však možné  vypĺňať ich aj v slovenskom jazyku. Vzhľadom na zjednodušenie administrácie však naďalej odporúčame používať pri príprave žiadosti anglický jazyk.

4. Príručka o strategickom využívaní podporných programov EU

Pracovná skupina skupina odborníkov na kultúrne a kreatívne priemysly pri Európskej komisii vytvorila príručku (Policy Handbook) zameranú na strategické využívanie podporných programov EÚ, vrátane štrukturálnych fondov. Príručka je určená hlavne pre kultúrnych aktivistov, tvorcov verejnej mienky a politikov, pracujúcich na posilnení potenciálu kultúry s cieľom lokálneho, regionálneho a národného rozvoja.  Na tvorbe príručky sa podieľala aj slovenská kancelária programu Európa pre občanov.

5. Záujem o partnerstvo

Provincia Sitia, Grécko hľadá partnerské obce/miestne samosprávy na projekt v rámci Akcie 1, opatrenia 1.1 - Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest. Viac informácií nájdete tu. Viac informácií o možnostiach partnerstiev v programe Európa pre občanov nájdete tu.

6. Festival "Nová dráma" a podujatie "Hodnota umenia a jeho hodnotenie"

Od 14. do 19. mája sa v Bratislave koná 8. ročník festivalu súčasnej drámy Nová dráma / New Drama 2012 organizovaného Divadelným ústavom. Festival predstaví a o tri festivalové ceny zabojuje 10 inscenácií súčasnej slovenskej a svetovej drámy. Viac informácií

V rámci festivalu Vás tiež pozývame na medzinárodnú konferenciu "Hodnota umenia a jeho hodnotenie", ktorá sa uskutoční 18. mája. Nielen o kvantitatívnych ukazovateľoch a hodnotách, ktoré presahujú trhovú cenu príde s ďalšími odborníkmi debatovať hlavný rečník, známy holandský ekonóm Arjo Klamer. Podujatie organizuje Kultúrny kontaktný bod. Viac informácií