Pozvánka na workshopy EKB k uzávierkam 1.júna

POZVÁNKA

Workshopy Európskeho kontaktného bodu Slovensko

EKB Slovensko Vás pozýva na workshopy zamerané na výzvy k predkladaniu žiadostí v programe Európa pre občanov s uzávierkou 1.júna 2012.

K tomuto termínu môžu slovenské organizácie občianskej spoločnosti a miestne samosprávy  žiadať o grant v týchto líniách:

Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (viac)

Opatrenie 2.1 Projekty občanov (viac)

Opatrenie 2.2. Podporné opatrenia (viac)

Akcia 4 – Aktívna európska pamiatka (viac)

 

(Viac informácií o týchto grantových možnostiach sa dozviete na www.europapreobcanov.sk)

Európsky kontaktný bod organizuje v súvislosti s týmito uzávierkami nasledovné akcie:

  • 23. apríla 2012, Banská Bystrica (CEE Citizens Network), registrácia je možná do 19.apríla
  • 2. mája 2012, Bratislava (KC Dunaj), registrácia je možná do 30.apríla
  • 4. mája 2012, Zlín (ČR) - v spolupráci s EKB Česká republika, určené pre záujemcov o projekty družobných partnerstiev medzi ČR a SR. Registrácia je možná do 30.apríla

Záujemcovia o  podujatia sa môžu prihlásiť vyplnením registračného formulára tu . Počet účastníckych miest je obmedzený. Viac informácií o workshopoch sa dozviete tu.