EKB Newsletter apríl/2012

Dobrý deň!

V aprílovom newsletteri Vás informujeme o grantových uzávierkach a súvisiacich seminároch, zaujímavých kultúrnych akciách či inšpiratívnej štúdii o miestnom občianskom aktivizme.

Prajeme Vám farebný apríl!

Mirka Ľachká
Európsky kontaktný bodTémy aktuálneho čísla:

1. Grantové uzávierky programu Európa pre občanov a informačné semináre/workshopy

2. Rumunská organizácia hľadá partnera na projekt Aktívnej európskej pamiatky

3. Darcovská sms (nielen) pre Krásnu Hôrku

4. Štúdia CEECN o miestnom občianskom aktivizme

5. Komunitný festival LiWoLi 2012 "Ako precítiť mesto?"

6. Konferencia Kultúrneho kontaktného bodu "Hodnota umenia a jeho hodnotenie"

7. Úspešná konferencia "Kríza a tretí sektor"

8. Festival Týždeň nových menšín  [fjúžn]

------------------------------------------------------------------------------------------------

1. Grantové uzávierky a semináre k programu Európa pre občanov

K 1. júnu 2012 prijíma Výkonná Agentúra pre vzdelávanie, kultúru a audiovíziu (EACEA) žiadosti o podporu projektov v líniách:

  • Opatrenie 1.1 Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest (viac)
  • Opatrenie 2.1 Projekty občanov (viac)
  • Opatrenie 2.2. Podporné opatrenia (viac)
  • Akcia 4 – Aktívna európska pamiatka (viac)

Európsky kontaktný bod organizuje v súvislosti s grantovými uzávierkami viaceré workshopy a semináre. Doteraz naplánované sú nasledovné akcie:

  • 23. apríla 2012, Banská Bystrica (CEE Citizens Network)
  • 2. mája 2012, Bratislava (KC Dunaj)
  • 3. mája 2012, Zlín (ČR) - v spolupráci s EKB Česká republika, určené pre záujemcov o projekty družobných partnerstiev medzi ČR a SR

Viac  informácií o akciách EKB

2. Rumunská organizácia hľadá partnera

Obec Dumbravita, Rumunsko hľadá partnerské obce, školy, mimovládne organizácie na projekt v rámci Akcie 4 - Aktívna európska pamiatka zameraný na uctenie si pamiatky obetí stalinistických režimov. Očakávané podanie projektu je k 1. júnu 2012 (vyjadrenie záujmu do 7. mája 2012).Viac informácií a kontaktné údaje nájdete tu.

3. Darcovská sms - obnova Krásnej Hôrky a uzávierka žiadostí

Na obnovu požiarom zničenej kultúrnej pamiatky, hradu Krásna Hôrka, vyhlásila Karpatská nadácia v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska verejnú zbierku. Prispieť je možné aj formou SMS správy na číslo 877 s textom DMS KRASNAHORKA (hodnota SMS je 1 EUR).

Aj vy môžete využiť mechanizmus DMS. Uzávierka pre mimovládne neziskové organizácie na predloženie projektov do 20. kola je 27. apríla 2012. Viac na www.darcovskasms.sk

4. Štúdia o miestnom občianskom aktivizme

Stredo a východoeurópska občianska sieť (CEECN- Central and Eastern European Citizens Network) so sídlom v Banskej Bystrici spoločne s Combined European Bureau for Social Development (CEBSD) vytvorili štúdiu "Learning for Local Democracy: A Study of Local Citizen Participation in Europe", ktorá popisuje  miestne občianske iniciatívy v krajinách s odlišným historickým, kultúrnym a sociálnym pozadím - na Slovensku, Maďarsku, v Poľsku, Rumunsku, Španielsku, Nórsku a vo Veľkej Británii. Prezentované sú konkrétne občianske iniciatívy spolu s prekonanými prekážkami a dosiahnutými výsledkami. Štúdia bude neskôr obohatená o príklady z iných európskych krajín spolu s analýzou faktorov, ktoré ovplyvňujú občiansky aktivizmus. Štúdia v anglickom jazyku je k dispozícii na stiahnutie tu.

5. Komunitný festival LiWoLi 2012 na tému "Ako precítiť mesto?"

V rakúskom meste Linz sa 24. až 26. mája 2012 bude opäť konať komunitný festival, otvorené laborátorium a stretnutie umelcov a vývojárov využívajúcich a vytvárajúcich Free Software (FLOSS), Open HardWare a Open Design v umeleckom a kulturnom kontexte. Aktuálny ročník je zameraný na umelecké diela, ktoré sú tvorené, prehrávané a vystavované vo verejnom priestore v duchu myšlienky "Ako precítiť mesto?". Uzávierka pre predloženie prihlášok na festival v oblasti  umeleckých a vedeckých prednášok, intervencií a pod. je 26. apríla 2012. Viac

6. Konferencia KKB "Hodnota umenia a jeho hodnotenie"

18. mája 2012 sa v bratislavskom Batelieri uskutoční konferencia Kultúrneho kontaktného bodu Slovensko zameraná na témy, ako sú metódy hodnotenia kvality umeleckých diel, dotácie na umenie a ich politika, miesto umenia vo verejnom živote, či význam umeleckých projektov pre ekonomický rozvoj. Hlavným rečníkom podujatia je známy holandský ekonóm Arjo Klamer, ktorý sa bude venovať nielen kvantitatívnym ukazovateľom a hodnotám, ktoré presahujú trhovú cenu. Viac

7. Úspešná konferencia "Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť"

Ďakujeme všetkým, ktorí sa 29. a 30. marca 2012 zúčastnili stretnutia mimovládnych neziskových organizácií, verejných, firemných aj individuálnych donorov venovaného možnostiam financovania a udržateľnosti MNO. V súčasnosti na webovú stránku konferencie dopĺňame prezentácie rečníkov a výstupy z  diskusných panelov. Viac

8. Nadácia Milana Šimečku už po siedmykrát organizuje najfarebnejší festival na Slovensku - Týždeň nových menšín s názvom [fjúžn]. Konať sa bude 19. - 25. apríla 2012.

Festival fjúžn sa koná raz ročne a snahou Nadácie Milana Šimečku je priniesť verejnosti pestrý kultúrno-spoločenský program zameraný na migráciu, multikulturalizmus a postavenie nových menšín na Slovensku. Viac