EKB Newsletter marec/2012

Dobrý deň!

V marcovom newsletteri Vám dávame do pozornosti predvolebný prieskum o postoji politických strán k rozvoju dobrovoľníctva, pozývame Vás na bratislavskú konferenciu o kríze a treťom sektore, dozviete sa o nových možnostiach fundraisingu pre Vaše aktivity a iné. Čítajte ďalej!

Prajeme Vám príjemný začiatok jari,

Mirka Ľachká
Európsky kontaktný bodTémy aktuálneho čísla:

1. Konferencia "Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť"

2. Predvolebný prieskum postojov politických strán k dobrovoľníctvu

3. NEsT- Program rozvoja sociálneho podnikania

4. ERASMUS pre mladých podnikateľov

5. Medzinárodný seminár v rámci programu Mládež v akcii v Ljublane

6. Rumunská organizácia hľadá partnera na vytvorenie siete

7. Workshopy ECAS
1. Konferencia "Kríza a tretí sektor: inšpirácie pre občiansku spoločnosť"

29. a 30. marca 2012 Vás srdečne pozývame na stretnutie mimovládnych neziskových organizácií, verejných, firemných aj individuálnych donorov do bratislavskej Gallerie Cvernovka, kde budeme spoločne diskutovať o konkrétnych možnostiach financovania a udržateľnosti MNO, inovatívnych prístupoch, skúsenostiach a príkladoch dobrej praxe.

Program podujatia

Zaregistrujte sa už teraz, podujatie je bezplatné!

2. Predvolebný prieskum postojov politických strán k dobrovoľníctvu

Platforma dobrovoľníckych centier a organizácií sa pred blížiacimi voľbami rozhodla preskúmať postoje politických strán voči ich spolupráci na rozvoji dobrovoľníctva na Slovensku. V rámci malého prieskumu organizácia oslovila deväť politických strán, odpovede dostala naspäť od šiestich. Čítajte viac o tom, ako plánujú politické strany rozvíjať dobrovoľníctvo

3. NEsT- Program rozvoja sociálneho podnikania

NESsT v spolupráci s UNDP vyhlasujú Program rozvoja sociálneho podnikania na Slovensku. Zúčastňujúce sa subjekty budú mať možnosť v spolupráci s odborným týmom zhodnotiť uskutočniteľnosť svojho podnikateľského zámeru ,spustiť nový alebo rozšíriť už existujúci sociálny podnik.
Do programu sa môžu zapojiť:

  • Mimovládne neziskové organizácie (MNO),
  • Podnikateľké subjekty so sociálnym zameraním,
  • Obce uvažjúce o spustení alebo rozšrení sociálnych podnikov (obecných firiem).
    Uzávierka prihlášiek: 26.marca 2012

Kontakt: ttahy@nesst.org, +421-948-610-617. Viac informácií tu

4.  ERASMUS pre mladých  podnikateľov

ERASMUS pre mladých  podnikateľov je nový európsky program mobility,vďaka ktorému majú začínajúci podnikatelia možnosť spolupracovať so skúsenými  podnikateľmi zo zahraničia.
Po predložení podrobného podnikateľského zámeru sa novým podnikateľom poskytuje možnosť stretnúť a vymeniť si znalosti a nápady pre podnikanie so skúseným podnikateľom v inom štáte EÚ, u ktorého žijú, a spolupracujú počas 1 až 6 mesiacov. Pobyt čiastočne financuje Európska komisia.
Ide o nástroj, ktorým Európska únia podporuje rozvoj podnikania a vzdelávania a prispieva tak k zvyšovaniu konkurencieschopnosti malých stredných podnikov zahraničných trhoch.Od jeho zavedenia v roku 2009 malo viac ako 1000 mladých podnikateľov možnosť niekoľko mesiacov spolupracovať so skúseným podnikateľom z inej krajiny.
Cieľom tejto výzvy na predkladanie návrhov je financovať prácu sprostredkujúcich organizácií.
Výzva v angličtine je tu
Viac informácií o programe nájdete tu

5. Medzinárodný seminár v rámci programu Mládež v akcii v Ljublane

Pre zainteresovaných dávame do pozornosti medzinárodný seminár "National and EU Youth Strategies", ktorý sa uskutoční 24. až 26. apríla 2012 v Ljublane, Slovinsku. Cieľom semináru je stimulovať rozvoj programov a opatrení, ktoré zosúlaďujú mládežnícke politiky na európskej, národnej, regionálnej a lokálnej úrovni. Organizátor hradí ubytovanie a stravu účastníkov a Národná agentúra programu Mládež v akcii hradí cestovné náklady. Všetky aktuálne podujatia v rámci programu Mládež v akcii

6. Rumunské mesto hľadá partnera na vytvorenie siete

Mesto Nasaud, Rumunsko pripravuje v rámci programu Európa pre občanov, Akcia 1, Opatrenie 1.2 - Siete medzi partnerskými mestami projekt "The Truth Behind a Smile". Z dôvodu odstúpenia španielskeho partnera urgentne hľadá siedmeho partnera (potvrdení sú partneri z Poľska, Talianska, Grécka, Cypru a Macedónska). Viac informácií o projekte

7. Workshopy ECAS

ECAS- European Citizen Action Service pripravila školiaci program o možnostiach účasti na tvorbe európskych politík. Program je určený pre organizácie občianskej spoločnosti, organizácie sociálnej ekonomiky a jednotlivcov. Podáva nástroje
V apríli sa uskutočnia 2 workshopy:

Making your voice heard with the EU: tips for the would-be European lobbyist” – 24.apríl 2012 
Finding your way through the labyrinth of EU funding” – 25. apríl 2012

Účastnícky poplatok: 60eur (člen siete ECAS), 110eur (iní)

Kontakt:  Diana Coseano,  masterclass@ecas.org,  +32 2 548 04 98