EKB Newsletter február/2012

Dobrý deň!

V treťom tohtoročnom newsletteri Vám prinášame informácie o aktuálnych aj pripravovaných podujatiach, zaujímavých grantových príležitostiach aj o nových užitočných  zdrojoch informácií.

Prajeme Vám príjemný február,

Mirka Ľachká
Európsky kontaktný bodTémy aktuálneho čísla:

1. Workshopy EKB "Prvá pomoc v poslednej minúte"
2. Grantové príležitosti - Európska kultúrna nadácia a CEE Trust
3. Odporúčame - webka o európskom občianstve a publikácia o migrácií
4. Pripravujeme - konferencia "Kríza ako príležitosť"1. Workshopy EKB "Prvá pomoc v poslednej minúte"

Pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s uzávierkou 15. februára 2012 organizujeme poradensko- konzultačné stretnutia:

  • 9.2.2012 od 11.00 v Bratislave (KC Dunaj, Nedbalova 3)
  • 10.2. 2012 od 12.00 v Banskej Bystrici (Eurokontakt, Sládkovičova 9)
Ak ste tak ešte neurobili, nahláste Vašu účasť ešte dnes na adrese office@europapreobcanov.sk.


2. Grantové príležitosti

Trust for Civil Society in Central and Eastern Europe (CEE Trust) ponúka organizáciám občianskej spoločnosti z Českej republiky, Slovenska a Rumunska poslednú príležitosť získať podporu pre ich projekt. Prioritnými témami pre Slovensko sú: inovatívne metódy na podporu marginalizovaných skupín (ženy, migranti), podpora občianskej participácie prostredníctvom neformálnych verejných akcií či za využitia informačných technológií, podpora konkrétnych advocacy aktivít reagujúcich na aktuálne spoločenské problémy. Uzávierka predkladania žiadostí je 24. februára 2012. Čítajte viac

Európska kultúrna nadácia (ECF) otvára ďalšie grantové kolo na podporu medzinárodnej spolupráce v oblasti umenia. Podpora bude poskytnutá projektom kultúrnych a umeleckých organizácií, ktoré posilňujú rozmanitosť a inklúziu, alebo znižujú riziko vzniku konfliktov medzi ľuďmi pochádzajúcimi z rôznych kultúrnych prostredí. Granty sú udeľované na obdobie 18 až 24 mesiacov v maximálnej výške 30 000 EUR. Uzávierka predkladania žiadostí je 2. mája 2012. Čítajte viac

4. Odporúčame

Nová web stránka www.citizenhouse.eu ponúka prehľad práv občanov Európskej únie a konkrétne rady a postupy ohľadne ich vymáhateľnosti. Stránka je momentálne v skúšonom móde, stojí však za pozornosť.

Štúdia "Aktívna inklúzia migrantov" z dielne Európskej komisie poskytuje zhodnotenie hlavných trendov v situácii migrantov s ohľadom na sociálnu asistenciu a prístup k sociálnym službám.

Slovenská spoločnosť pre zahraničnú politiku (SFPA) organizuje 15-16. 2. 2012 v zámku Fričovce konferenciu "Hľadanie modelov tolerantnej spoločnosti v strednej a východnej Európe". Viac informácií nájdete tu.

5. Pripravujeme

29. a 30. marca 2011 sa v bratislavskej Cvernovke uskutoční konferencia o fundraisingu "Kríza ako príležitosť". Podujatie pripravujeme spoločne s našimi partnermi - Fórom donorov a Slovenským centrom fundraisingu Centrom pre filantropiu. Program zverejníme už čoskoro.