Podujatia EKB

Dobrý deň,

Pozývame Vás na podujatia Európskeho kontaktného bodu, určené pre žiadateľov v programe Európa pre občanov s uzávierkou 15.februára 2012:

Akcia 1, Opatrenie 1.1. Stretnutia občanov v rámci družobných partnerstiev miest
Akcia 1, Opatrenie 1.2. Siete medzi partnerskými mestami
Akcia 2, Opatrenie 3. Podpora projektov organizácií občianskej spoločnostiPrezentácia programu Európa pre občanov a Kultúra

spojená s workshopom

27.1. 2012, 10:00- Hotel Garni, Spišská Kapitula

Akcia organizovaná v spolupráci s Kultúrnym kontakným bodom bude zameraná na program Európa pre občanov ako aj Kultúra 2007- 2013. V prípade záujmu bude poobede pripravený workshop zameraný na aktuálnu výzvu programu Európa pre občanov. Vašu účasť prosíme potvrdiť na adrese office.ccp@theatre.sk do 25.1.2012.

 


Prvá pomoc v poslednej minúte I. a II.

I.: 10.2. 2012, 12- 15:00 Banská Bystrica ( miesto konania bude bližšie upresnené)

II: 9.2. 2012- 12-15:00 Bratislava, Štúdio 12, Divadelný ústav, Jakubovo nám. 12

Workshopy sú určené výhradne pre žiadateľov pracujúcich na žiadostiach do programu Európa pre občanov s k uzávierkou 15.februára 2012. (Je vhodné prísť s predpripraveným formulárom žiadosti).

Kapacita miestností je obmedzená, preto je potrebná registrácia účasti  na adrese office@europapreobcanov.sk, a to najneskor 8.2. 2012.

Viac informácií nájdete v kalendári EKB.

 


 

PS: Predosielame, že koncom marca pripravujeme v spolupráci s Fórom Donorov a so Slovenským centrom fundraisingu konferenciu "Kríza ako príležitosť?". Čoskoro zverejníme viac podrobností.