Fotografie z tlačovej konferencie k výsledkom marcovej uzávierky 2017 / 04. júl 2017


V utorok, 4. 7. 2017, sa uskutočnila tlačová konferencia k výsledkom marcovej uzávierky 2017 programu Európa pre občanov. Medzi speakrami "tlačovky" nechývabli zástupcovia úspešných projetkov: Sandra Polovková - riaditeľka Post bellum SK, Jozef Záhora - starosta obce Oravský Podzámok, Attila Agócs - primátor mesta Fiľakovo a Aneta Világi z Univerzity Komenského v Bratislave.

Tlačovú správu k výsledkom si môžete stiahnuť tu.

Fotografie z tlačovej konferencie:

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť