Lotyšská samospráva Riebiņi hľadá partnerov do septembrovej uzávierky opatrenia 2.1- Družobné mestá

02.11.2017

Samospráva Riebiņi bola zriadená v roku 2004 šiestimi okresmi- Rušona, Galēni, Stabulnieki, Sīļukalns, Silajāņi a Riebiņi. Nachádza sa vo východnej ćasti Lotyšska v regióne Latgale a má okolo 5671 obyvateľov.

Má záujem zúčastniť sa opatrenia 2.1- Družobné mestá so zameraním na témy poľnohospodárstva, kultúry hudby, tradícií a športu, hlavne prostredníctvom mládežníckych aktivít a občianskej participácie.

Uzávierka: September 2015

Viac informácií nájdete TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť