Lotyšská samospráva Ozolnieki hľadá partnerov do opatrenia 2.2- Siete partnerských miest

02.11.2017

Samospráva Ozolnieki leží medzi hlavným mestom Lotyšska a štvrtým najäčším mestom Jelgava a má približne 10 500 obyvateľov.

V rámci projektu sa stretnú európske samosprávy, podnikatelia, združenia občianskej spoločnosti a miestny členovia komunity, s cieľom výmeny skúseností prostredníctvom diskusií, seminárov a workshopov o tom ako podporovať svojich lokálnych podnikateľov a živnostníkov.

Záujemci môžu poslať email na dace.maulina@ozolnieki.lv najneskôr do 29. júla.

Viac informácií TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť