Rumunská nezisková organizácia hľadá partnerov v rámci programu Európa pre občanov

02.11.2017

Rumunská Asociația pentru Dezvoltare Economică Socială - A.D.E.S. Botoșani (asociáciapre ekonomický socálny rozvoj, Botoșani) bola zriadená so socio-humanitárnym, vzdelávacím a demokratickým zámerom, s cieľom zlepšiť ľudské zdroje a vývoj spoločnosti, viesť štúdie a poskytovať poradenstvo a tréning.

Chce sa zúčastniť ako partner v projektoch v rámci akcie 1.-Európska pamäť alebo 2.- Podpora demokracie a občianska participácia v najbližších uzávierkách (september 2015 alebo marec 2016).

Asociácie je zaregistrovaná v systéme Participant Portal a má svoj vlastný PIC kód.

Viac informácií a príslušné kontakty nájdete TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť