Švédska Agentúra hľadá partnerov do oblasti 2.2- Siete partnerských miest

02.11.2017

Švédska Agentúra pre mládež a občiansku spoločnosť EU Office Skåne Nordost sa venuje hlavne projektom a svoju činnosť vykonáva v mene deviatich samospráv.

Agentúra hľadá partnerov do opatrenia 2.2- Siete partnerských miest, do projektu v rámci programu Európa pre občanov.

Cieľom projektu bude spojiť 4-5 miest v spoločnej spolupráci na téme integrácie. Projekt bude zameraný na diskusie medzi politikmi, štátnymi zamestnancami a občanmi, a hlavnými témami bude zamestnanosť, vytváranie pracovných miest, neziskové, mimovládne organizácie a dobrovoľníctvo, vzdelávanie v oblasti cudzích jazykov a verejné zdravie.

Viac informácií a kontaktné údaje nájdete TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť