Írske komunitné centrum hľadá partnerov projektu

19.10.2017

Komunitné centrum v meste Glounthaune (Írsko) hľadá partnerov projektu v opatrení 2.1 - Družobné mestá

Viac informácií nájdete tu.

Kontaktná osoba: Conor O’Brien

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť