Poľská organizácia Pro Europa Foundation hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.3- Projekty občianskej spoločnosti

02.11.2017

Pro Europa Foundation je mimovládna organizácia zameraná na pracovný trh, zamestnanosť, profesionálne vzdelávanie, sociálnu ekonomiku a ďalšie vzdelávanie.

Organizácia sa chce pridať do projektu alebo vytvoriť partnerstvo v rámci opatrenia 2.3- Projekty občianskej spoločnosti, programu Európa pre občanov.

Viac informácií nájdete TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť