Španielska mimovládna organizácia Tierra Verde hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.3- Projekty občianskej spoločnosti

02.11.2017

Mimovládna nezisková organizácia Tierra Verde sídli na Kanárskych ostrovoch a má záujem stať sa partnerom projektu v rámci opatrenia 2.3- Projekty občianskej spoločnosti.

Viac informácií TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť