Pedagogické centrum pre Montenegro (Čiera hora) súrne hľadá partnerov do marcovej uzávierky akcie 2.2- partnerské mestá

02.11.2017

Pedagogické centrum pre Montenegro (Čiera hora) súrne hľadá partnerov do akcie 2.2- partnerské mestá, ktorí sa angažujú v oblasti dobrovoľníctva na školách.

Cieľom projektu Talking about the future of European Volunteerism je zhromaždiť samosprávy, školy a neziskové organizácie, aby mohli spolu presadzovať hodnoty Európskej Únie, so špeciálnym dôrazom na dobrovoľníctvo.

Viac informácií nájdete v tomto dokumente.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť