Poľská organizácia Euro-Forum Foundation hľadá partnerov do marcovej uzávierky akcie 2.3- projekty občianskej spoločnosti

02.11.2017

Poľská organizácia Euro-Forum Foundation hľadá partnerov do projektu EURACTIV, v rámci marcovej uzávierky akcie 2.3- projekty občianskej spoločnosti.

Cieľom projektu je iniciatíva, ktorá umožní mladým aktivistom zapojiť sa do sociálnych podujatí na verejnosti.

Viac informácií o projekte TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť