Základná škola z Litvy ponúka partnerstvo

19.10.2017

Základná škola Alytus “Sakalėlio” by sa rada stala partnerskou organizáciou v rámci všetkých projektov programu Európa pre občanov.

Viac informácií nájdete tu.

Kontaktná osoba: Virginija Vitunskaitė

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť