Litovské gymnázium hľadá partnerov

19.10.2017

Litovské gymnázium v meste Darbėnai hľadá partnerov projektu v opatrení 1. - Európska pamäť

Viac informácií o pripravovanom projekte sa dozvietu tu.

Kontaktná osoba: Sonata Litvinienė

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť