Španielska samospráva Alhaurín de la Torre hľadá partnerov v rámci opatrenia 2.2 – Siete partnerských miest

19.10.2017

Alhaurín de la Torre sa nachádza v regióne Andalúzia a má 38.300 obyvateľov. Samospráva má skúsenosti so zahraničnými družbami miest a s finančnými prostriedkami ERDF a ESF a má záujem zúčastniť sa ako partner na plánovanom projekte v jednej z nasledujúcich oblastí: utužovanie európskeho občianstva, občianska participácia a aktívne zapojenie do mestských aktivít, atď.

Viac informácií a kontaktné údaje nájdete TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť