Litovská verejná inštitúcia "Minciam Studijų" hľadá partnerov

19.10.2017

Litovská verejná inštitúcia "Minciam Studijų" hľadá projektových partnerov v opatrení 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti.

Viac informácií nájdete tu.

Kontaktná osoba: Bozena Zaborovska-Zdanovic

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť