Chorvátska organizácia "Fair Society Alliance" hľadá slovenských partnerov do opatrenia 2.3.- Projekty občianskej spoločnosti

19.10.2017

"Fair Society Alliance" je mimovládna nezisková organizácia, ktorej cieľom je vývoj občianskej spoločnosti a demokracie k lepšej, udržateľnej a rovnoprávnej spoločnosti.

Cieľom projektu FAIR SOCIETY: THE FUTURE OF EUROPE (Férová spoločnosť: Budúcnosť Európy) bude upozorniť na dôležitosť vývoja férovej spoločnosti a vytvorenie spoločnej stratégie pre jej vytvorenie . V rámci pojektu sa uskutočnia konferencie v každej z podieľajúcich sa krajín.

Viac informácií TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť