Chorvátska organizácia hľadá partnerov do projektu "farma školám" do oblasti 2.1.- Družobné mestá

19.10.2017

Organizácia Local Action Group (LAG) “Central Istria” reprezentuje záujmy viacerých miest a samospráv z oblasti Strednej Istrie.

Cieľom plánovaného projektu "farma školám" (“farm to school program”) je priniesť do škôl a škôlok čerstvé lokálne jedlo, a tým zlepšiť zdravie detí a podporiť miestnych farmárov.

Viac informácií o projekte TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť