Španielska organizácia AEXCID hľadá partnerov

19.10.2017

Organizácia AEXCID (Extremadura Agency for International Development Cooperation) hľadá partnerov do Opatrenie 2.3 – Projekty občianskej spoločnosti. Cieľom projektu je zabrániť stigmatizácii imigrantov prostredníctvom šírenia osvety.

V prípade záujmu kontaktujte agentúru najneskôr do 27. januára 2016.

Podrobné informácie o projekte a kontakty nájdete TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť