Írska organizácia hľadá partnerov do projektov pre podporu ľudí s mentálnym postihnutím

19.10.2017

Organizácia WALK poskytuje podporu dospelým ľuďom s mentálnym postihnutím, či už v oblasti životných rozhodnutí, vzdelania, práce alebo bývania.

Cieľom projektu je vytvoriť medzinárodnú sieť PEER Mentor Volunteering (mentoring od rovesníkov na báze dobrovoľníctva). Pomoc poskytnú kvalifikovaní mentori- rovesníci, v rovnakom veku, ktorí sú znevýhodnení alebo vylúčení z občianskej participácie.

Majú záujem podať projekt v oblasti v rámci optrenia Opatrenie 2.3 – Projekty občianskej spoločnosti.

Viac informácií nájdete TU.

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť