RRA Zasavje (Slovinsko) hľadá projektových partnerov

19.10.2017

Regionálna rozvojová agentúra Zasavje (Slovinsko) hľadá projektových partnerov v rámci všetkých opatrení programu Európa pre občanov.

Viac informácií o pripravovaných projektoch a RRA Zasavje nájdete tu.

Kontaktná osoba: Lucija Štaut

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť