Ponuka projektového partnerstva z Bulharska v opatrení Európska pamäť

19.10.2017

Bulharská mimovládna organizácia "Otvorené dvere" by sa rada stala partnerom projektov v rámci opatrenia 1 - Európska pamäť.

Viac informácii o pôsobení a aktivitách organizácie nájdete tu.

Kontaktná osoba: Irena Georgieva

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť