Lotyšská obec Riebini ponúka partnerstvo

19.10.2017

Lotyšská obec Riebini ponúka partnerstvo v projektoch v opatrení 2.1 - Družobné mestá.

Viac informácií nájdete tu.

Kontaktná osoba: Ilze Kudiņa

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť