Ponuka partnerstva z lotyšského Centra pre vzdelávacie iniciatívy

19.10.2017

Center for Education Initiatives (CEI, LATVIA) - Centrum pre vzdelávacie iniciatívy v Lotyšsku ponúka partnerstvo v projektoch v rámci opatrenia 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti.

Podrobné informácie nájdete tu.

Kontaktná osoba: Daiga Zake

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť