Maďarské združenie Nyitott Európáért Egyesület hľadá partnerov projektu

19.10.2017

Nyitott Európáért Egyesület je maďarské združenie, ktorého cieľom je šíriť poznatky o Európskej únii.

Združenie má v pláne realizovať projekt v rámci opatrenia 2.3 - Projekty občianskej spoločnosti, o výsledkoch európskej integrácie. Združenie hľadá partnerov, predovšetkým z členských štátov východnej časti EÚ.

Podrobné informácie o pripravovanom projekte nájdete tu.

Kontaktná osoba: Balázs Márton

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť