Verejná knižnica z litovskej obce Radviliškio ponúka partnerstvo

19.10.2017

Verejná knižnica v obci Radviliškio (Litva), pôsobiaca v oblasti kultúry, umenia, vedy, zdravotníctva, venujúca sa tiež organizovaniu podujatí, konferencií, školení, zbieraniu historických materiálov a vydávaniu kníh, má  záujem stať sa partnerskou organizáciou projektov vo všetkých opatreniach programu Európa pre občanov, spojených so: školstvom, kultúrou, knižnicami, dobrovoľníctvom, etnickou kultúrou, či prepojením miest.

Podrobné informácie nájdete tu.

Kontaktná osoba: Jolanta Kvedarienė

Späť na zoznam

Form

Postup predkladania žiadostí

Návrhy projektov musia byť predložené prostredníctvom formulára žiadosti o grant (elektronického formulára). Žiadosti podané na papieri poštou, poslané faxom alebo priamo e-mailom NEBUDÚ prijaté na ďalšie posudzovanie.

Zobraziť